Шигтгээ

Сүнс 19,төгсгөлийн 20р ангиуд

2013 оны 08-р сарын 14 Нийтэлсэн Nomula
 Дэлгэрэнгүй»

Сүнс 17,18р ангиуд

2013 оны 08-р сарын 14 Нийтэлсэн Nomula
 Дэлгэрэнгүй»

Сүнс 13-16р ангиуд

2013 оны 08-р сарын 14 Нийтэлсэн Nomula
 Дэлгэрэнгүй»

Сүнс 9-12р ангиуд

2013 оны 08-р сарын 14 Нийтэлсэн Nomula
 Дэлгэрэнгүй»

Сүнс 8р анги

2013 оны 08-р сарын 14 Нийтэлсэн Nomula

 Дэлгэрэнгүй»

Сүнс 7р анги

2013 оны 08-р сарын 14 Нийтэлсэн Nomula

 Дэлгэрэнгүй»

Сүнс 1-6р ангиуд

2013 оны 08-р сарын 14 Нийтэлсэн Nomula
 Дэлгэрэнгүй»