Шигтгээ

Хадагтай Чан Мэ Ри 13-төгсгөлийн 16р анги

2013 оны 08-р сарын 14 Нийтэлсэн Nomula
 Дэлгэрэнгүй»

Хадагтай Чан Мэ Ри 10-12

2013 оны 08-р сарын 14 Нийтэлсэн Nomula
 Дэлгэрэнгүй»

Хадагтай Чан Мэ Ри 7-9р ангиуд

2013 оны 08-р сарын 14 Нийтэлсэн Nomula
 Дэлгэрэнгүй»

Хадагтай Чан Мэ Ри 4-6р ангиуд

2013 оны 08-р сарын 14 Нийтэлсэн Nomula
 Дэлгэрэнгүй»

Чан Мэ Ри ОАК 1-3р ангиуд

2013 оны 08-р сарын 14 Нийтэлсэн Nomula

Зиак ер нь ганцхан кино орхийг хүлээж байснаас завсраар нь энэ киног тавихаар боллоо.За тээд нөгөө тавьсан судалгаанаасаа хараад мэдээгээ 

нэмж эхэлж байгаа. 

 Дэлгэрэнгүй»